BRYNE.NO
Se alt som skjer på Bryne »

Bli medlem

Gjør Bryne sterkere, meld deg inn i Bryne Næringsforening i dag.

For å utvikle et sterkere Bryne har Bryne Næringsforening samlet kreftene i næringsliv, industri og handel i en felles forening. Vårt mål er å gjøre Bryne enda mer attraktivt slik at vi kan holde på og trekke til oss høyt kvalifiserte arbeidstakere, lojale kunder og nye innbyggere. 

Bryne, Håland, Varheia, Morenefaret, Ree, Kverneland, Lye, Forum Jæren, Gamle Bryne Mek, M44, Brynesenteret, Kåsen
Industri, Handel, Restaurant & Uteliv, Eiendom, Frivillig organisasjon,Tjenesteyting