BRYNE.NO
Se alt som skjer på Bryne »

Bryne Næringsforening styrker handel, industri og øvrig næringsvirksomhet

Bryne næringsforening har rundt 350 medlemsbedrifter innen handel, industri, restaurant/ servering og tjenesteytende næringer samt besittere av næringseiendommer på og rundt Bryne.
 
BNF er pådriver og koordinator for Jærdagen/ Jærnåttå, Potetfestivalen, byutviklingstiltak som gågateprosjektet i Storgata, for gårdeierforeningen i Bryne sentrum og bidragsyter til en rekke lag og organisasjoner i Time kommune.
 
Jul i Bryne, Livsgledefestivalen, Bykonferansen, Bryne IndustriExpo er viktig identitet og omdømme engasjement for BNF. Jærdagen alene skaper inntekter på rundt 3 millioner kroner i året til lokale lag og foreninger.
 
Går du med idéer til et arrangement eller andre kreative innspill i magen, kan det være lurt å snakke med Bryne næringsforening om muligheter.
 
BNF skal ivareta og utvikle næringslivet og byutviklingen i Bryne.

Kenneth Lia

Telefon: 932 35 945

E-post: kenneth@brynebyen.no