BRYNE.NO
Se alt som skjer på Bryne »

Bryne Næringsforening styrker handel, industri og øvrig næringsvirksomhet

Bryne Næringsforening (BNF) er Brynes handels- og næringsforening. Vi har rundt 250 medlemsbedrifter innen handel, industri og tjenesteytende næringer samt besittere av næringseiendommer på og rundt Bryne.

BNF er pådriver og koordinator for Jærdagen, Jærnåttå og Potetfestivalen, pådriver og koordinator for byutviklingstiltak som gågateprosjektet i Storgata, koordinator for gårdeierforeningen i Bryne sentrum og Restaurant- og utelivsforeningen, og bidragsyter til en rekke lag og organisasjoner i hele Time kommune. Jærdagen alene skaper inntekter på rundt 1 million kroner i året til lokale lag og foreninger. Går du med idéer til et arrangement i magen, kan det være lurt å snakke med Bryne Næringsforening om muligheter.

BNF står også bak innføringen av isbane på Bryne torg. Dette er et trivselstiltak som har slått veldig godt an og som skaper mer liv i sentrum.

Vi starter også opp med å invitere til IndustriEXPO på Håland.

BNF skal ivareta og utvikle handels- og næringstilbudet i Bryne. Det innebærer også å være vaktbikkje og initiativtaker. Foreningen er jevnlig til stede i presse og media med ros, ris, utfordringer og gode innspill.

Kenneth Lia

Telefon: 932 35 945

E-post: kenneth@brynebyen.no