BRYNE.NO
Se alt som skjer på Bryne »

Ressursgruppene setter fokus på viktige områder

Bryne Næringsforening er delt inn i undergrupper som ivaretar hvert sitt hovedinteressefelt. Gruppene er: Industri, handel, uteliv/festivaler, organisasjoner og grunneiere.

Industri. Industrigruppa i Bryne Næringsforening har fokus på industribedriftene på Bryne. Foreningen arbeider for tiden med egen industrigruppe for Håland industriområde med mål om å skape felles aktiviteter og møtearenaer for bedriftene.

Handel. Godt over 100 butikker er medlemmer av Bryne Næringsforening. Aktiviteter knyttet til festivalene (Jærdagen, Potetfestivalen) er det viktigste fokuset for sentrumsbutikkene, men det jobbes også med løpende og langsiktig utvikling av handels- og sentrumstilbudet på Bryne.

Organisasjoner. Gruppa for organisasjoner jobber for felles interesser blant de frivillige organisasjonene og lagene på Bryne. Kjærkomne inntekter fra dugnader under festivalene er et av fokusområdene, men også dialog med kommunen og media er en sentral del av Bryne Næringsforenings virksomhet.

Grunneiere. Bryne Næringsforening skal arbeide for utviklingen av handel og næring på Bryne. Gårdeierne er helt sentrale i forhold til den langsiktige utviklingen av tilbudet. Grunneiergruppen samler gårdeierne og utgjør et felles forum for utvikling og dialog med blant andre Time kommune.

Uteliv/festivaler. Samarbeidet mellom Brynes utelivsvirksomheter er svært godt. Det legges mye vekt på gjennomføring av festivaler og større arrangement generelt, men også konkrete samarbeidsprosjekter som Livsgledesløyfa hvor ti utesteder deltar med et felles tilbud.