BRYNE.NO
Se alt som skjer på Bryne »

Næringsforeningen som gjør Bryne sterkere

Bryne Næringsforening (BNF) er Brynes handels- og næringsforening. Vi har rundt 250 medlemsbedrifter innen handel, industri og tjenesteytende næringer samt besittere av næringseiendommer på og rundt Bryne.

Vi ivaretar og utvikler handels- og næringstilbudet på Bryne gjennom direkte engasjement i festivaler (BNF leder Jærdagen og Potetfestivalen), nye initiativ som isbane på torget og gatefest, oppretting av egen industrigruppe på Håland industriområde, næringspolitiske høringer, løpende dialog med Time kommune og pressen samt egne løpende informasjonstiltak gjennom sosiale medier, nyhetsbrev og bryne.no.

BNF har egne undergrupper for industri, handel, uteliv/festivaler, organisasjoner og grunneiere.