BRYNE.NO
Se alt som skjer på Bryne »

Næringsforeningen som gjør Bryne sterkere

Bryne næringsforening er involvert i «alt» som skjer i Bryne. 350 medlemsbedrifter innen handel, industri, restaurant/ uteliv og tjenesteytende næringer samt besittere av næringseiendommer på og rundt Bryne er sterke bidragsytere.
 
Vi ivaretar og utvikler handels- og næringstilbudet i Bryne gjennom direkte engasjement i festivaler (Jærdagen/ Jærnåttå, Potetfestivalen, Livsgledefestivalen, Jul i Bryne, Bykonferansen, Bryne IndustriExpo etc.), næringspolitiske høringer, løpende dialog med Time kommune og pressen samt egne løpende informasjonstiltak gjennom sosiale medier, nyhetsbrev og bryne.no.